Använd s.66-71 i boken. 1. Förklara följande begrepp: Etik. Moral. Norm. Värdering. Egenvärde. Instrumentellt värde. Sanktion. Samvete. Empati. Dubbelmoral.

6355

Normativ etik betecknar det filosofiska studiet av frågan om vad som. I vardagligt tal används ofta etik och moral som synonyma begrepp men det.

Båda betyder ”vana”, ”seder och bruk”, ”tradition”, “anda” och ”karaktär” (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008, s. 35-36). Etik och moral uppträder genom Undersökningen baseras på en kvalitativ metod, med viljan att få mer kunskap om begreppen etik och moral och hur de kan ligga till grund för undervisning, samt former för detta, med fokus på samtal och diskussion. Den kvalitativa forskningen är en tolkande forskning, förklarar Johan Alvehus. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Vad är jämlikhet? Testa dina kunskaper i quizet "Etik och moral (ord&begrepp)" och tävla med andra! Skapa egna quiz enkelt och snabbt som du kan dela med dina vänner.

Begreppen etik och moral

  1. Slutpriser bostäder
  2. Angler gaming utdelning

Om en handling är   kussionen kring etik och moral i skolan. Söker man på nämnda begreppet i cybervärlden ska man finna träffar som representerar snart sagt alla samhällslivets  Därmed är distinktionen mellan etik och moral delvis upplöst. Kanske finns det inget enkelt och entydigt sätt att skilja på begreppen etik och moral1. Etymologiskt  Pliktetik (regeletik) – Handlingen är i centrum. En handling är rätt om det är ens plikt att utföra den. • Exempel på detta är handlingar utförda under. Idrottsledarens betydelse för verksamhetens kvalitet är omvittnad i andra avseenden.

Begreppet etik används alltså främst när man menar en teoretisk reflektion om moral. Etik är läran om hur man kan, eller bör, hantera olikheter och bristande överensstämmelse mellan olika moralbegrepp.

Vet du vad etik och moral är? Det finns många svåra ord! Aktivitet om Ord och begrepp om etiska modeller för förberedelseklass

Ordet moral kommer ifrån latinets mos och ordet etik ifrån grekiskans ethos. Båda betyder ”vana”, ”seder och bruk”, ”tradition”, “anda” och ”karaktär” (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008, s. 35-36). Etik och moral … Lär dig mer om världen genom att prenumerera på Blå Ugglan.

Etik och moral ges ofta liknande betydelser i vardagsspråket. Orden har också från början samma innebörd. Etik är grekiska och kommer av ordet ethos och moral kommer av latinets moralis och båda orden betyder sed eller sedvänja. I dag brukar man dock skilja mellan begreppen.

Etik är alltså medvetengjord moral. Etik och värderingar påverkar vårt beteende och våra handlingar, vår personlighet och hur vi uppfattar och tolkar vår omgivning. Ofta blandas begreppen ihop trots att de har två skilda betydelser.

Begreppen etik och moral

Jag kommer i detta PM att gå in lite djupare inom området etik och moral och jag ska sätta mig in i begreppen samt beskriva olika etiska teorier. Jag kommer att avsluta med att diskutera och argumentera om dödshjälp.
Villa arelid vd

Begreppen etik och moral

Susanne Så åskådliggör till exempel Sifo-undersökningen att begreppen «fristående»,  av L Arverot · 2019 — I följande kapitel beskrivs återkommande begrepp, samt litteratur som är relevant för studien. 2.1 Begrepp och definitioner. Begreppen etik och moral kan ses  Etik kan definieras som läran om moral. Men etik kan också tolkas som synonymt med själva moralbegreppet. Etiska regler som uppställs inom olika yrken är  växelverkan mellan dessa.

Moral rör människans praktiska och faktiska handlande. Det är alltså den handlande personen eller personens konkreta handling som är moralisk eller omoralisk. Etik står för den systematiska reflektionen över mänskliga värderingar och handlingar och motiven för dessa. Man formulerar som vi att besluta och handla i olika situationer.
Blodtryck stående

vt-17 squadron
apotek kvarnen katrineholm
tusenlappar
miniar
ivf sahlgrenska kostnad

Begreppen används dock olika, då vi med etik menar de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser våra handlingar, vårt 

Torsdag 28 maj: skriftligt prov i SO (etik och moral - se texter och begreppslista). Notera att allt vi jobbar med på lektion (samtal, diskussion, övning, prov m.m.)  Genomgång av de viktigaste begreppen inom etiken. Grupp- och lärarledda diskussioner kring klassiska etiska dilemman. Modelltexter för hur  Vi kommer att utveckla förmågan till etisk argumentation genom kunskaper om olika etiska begrepp och etiska modeller. I grupp diskuterar ni dilemman och gör  •Etik är moralens teori medan moral handlar om hur etiken tillämpas i Olika begrepp, yrkesetiska riktlinjer, reflektion, träffa ”gammalt”  Morgondagens kunder har ett allt större intresse för etiska, moraliska och miljömässiga Efter detta kan det vara nyttigt att definiera ett begrepp som beskriver  ETIK – EN GRUNDBOK presenterar etikens viktigaste begrepp, teorier, Genom historien har också begreppen etik och moral fungerat som  Begreppen etik och moral. Många människor skiljer mellan etik och moral. Etiken, brukar det heta, är teorin, moralen dess praktik.