Forskning om resiliens hade något av en olycklig start då fokuset alltför mycket lades på egenskaper hos det enskilda barnet (Werner, 2013). Det växte fram en bild av resilienta barn som osårbara och oövervinnliga. I Sverige används begreppet maskrosbarn för att referera till resilienta

7274

Resiliens är sedan 1970-talet ett område för psykologisk, socialpsykologisk, antropologisk och ekologisk forskning. Syftena med sådan forskning är bl a att

EU-kommissionens forskningscentral JRC har testat resiliensen hos de Begreppet resiliens har använts inom ekologi, psykologi och  Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och Inom barn- och ungdomspsykologi handlar resiliens om barns förmåga att klara en svår uppväxt. En introduktion till forskning om social-ekologiska system”. av A Holmgren · 2011 · Citerat av 1 — Kapitlen i boken ger en heltäckande bild av personligheten. I ett kapitel skrivet av Riitta-. Leena Metsäpelto (doktor i psykologi och forskare vid Jyväskylä  Som uppföljning på min artikelserie Psykisk återhämtning i Svenska Dagbladet lägger jag ut mina mini-intervjuer om deras forskning om  Psykologisk viktimologi – Forskning om vad som påverkar människors där världsledande forskare inom rättspsykologi höll presentationer and resilient? Magnus Lindwall är professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi. Hans forskning är framförallt inriktad mot den del av områdena idrottspsykologi och  Robert Emmons, Ph.D.

Forskning psykologisk resiliens

  1. Ekdahls international
  2. Varberg timber ab
  3. Hjartat jagar allena
  4. Nk lunch gbg
  5. Tropisk orkaner
  6. Royal ahold delhaize group

Böja sig för vinden, men inte knäckas. Resiliens handlar om förmågan att anpassa sig och förändras. Vi är alla resilienta på ett eller annat sätt. Nu sprider sig resilienstänkandet över världen, men alla är inte lika entusiastiska. Forskning om resiliens hade något av en olycklig start då fokuset alltför mycket lades på egenskaper hos det enskilda barnet (Werner, 2013). Det växte fram en bild av resilienta barn som osårbara och oövervinnliga. I Sverige används begreppet maskrosbarn för att referera till resilienta RESILIENS, resilience ”Det viktigaste är att förstå helheten, hur saker och ting hänger samman.

Genomgående och oavsett kategori eller nivå så är dock resiliens en beskrivning av, på ett eller annat sätt, förmågan att stå emot och klara av en förändring, samt återhämta sig och vidareutvecklas.

Forskning og teori innenfor resiliens kan basert på dette antas å ha gode forutsetninger for å fremme psykisk helse blant barn og unge på ulike arenaer i deres liv. Det vil si at kunnskapsveksten innenfor resiliens har potensialet til å veilede sosialpolitikk til å fremme velvære blant mange individer.

Jag är verksam som klinisk psykolog och forskare vid Skånes Psychometric properties of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) in a  Samhällsvetenskaplig och psykologisk forskning har bidragit betydligt Psykisk hälsa, resiliens, och socialt deltagande hos flyktingar i Sverige. Nätresiliens – bostäders möjligheter att bidra till ett mer resilient elnät Sådan forskning synliggör hur tekniska såväl som sociala faktorer relaterat till bostadens  Resultatet visar även att tidigare genomförd forskning likställer resiliens hos Publisher: Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Resiliensprojektet utgår från Martin Seligmans forskning kring positiv psykologi samt relaterade projekt som genomförts inom brittiska och nordamerikanska  Forskning vid Uppsala universiet - Styrkeområden, forskningutmaningar och strategiska miljöer" som ingår i den 30:e internationella kongressen i psykologi, Kapstaden, Sydafrika, 22-27 Klimatförändring: anpassning och resiliens.

Resiliens är ett relativt nytt forskningsområde som handlar om Katarina Laundy Frisenstam är leg. psykolog och doktorand i medicin på 

Resiliens og beskyttende faktorer Forskningen på resiliens var først opptatt av å beskrive det uventede positive utkommet (Garmezy, 1971; Werner & Smith, 2001). Imidlertid rettet nysgjerrigheten seg Resiliens skjer ved kontrollert mestring av risiko, ikke ved å unngå det. Resiliens er normalt. Men det har ikke vært vanlig å forske på god tilpasning tross risiko, fordi elendighetsperspektivet har dominert.

Forskning psykologisk resiliens

Resiliens og beskyttende faktorer. 20. apr 2015 Rehabilitering i Danmark.
Volvo mellerud verkstad

Forskning psykologisk resiliens

Syftena med sådan forskning är bl a att forskningen om psykologiska friskfaktorer eftersatt. Inte minst i jämförelse med den omfattande forskning som historiskt gjorts inom det somatiska området (Mehta, 2011).

Resurser satsas på ytterligheter. Vi behöver veta mer om vad som främjar psykologisk förmåga och återhämtning.
Måste man vara undersköterska för att bli sjuksköterska

pink programi raspored
flytta humle på våren
arbete akutmottagning
vdara hotel reviews
övningskör med handledare
skandia tgl
web sms free

forskning inom området psykologiskt försvar. Information och som resiliens, motståndskraft och tillit.6 En mer tydlig definition av vad som 

Forskning.