Som pedagogisk ledare har du en n 2021-04-07: 2021-04-22: Vaxholms stad, Kronängsskolan: Biträdande rektor (50%) med ansvar för elevhälsan Nu söker vi en biträdande rektor på 50%. Som biträdande rektor för Kronängsskolans elevhälsa arbetar du i nära samarbete med rektor, elevhälsoteamet och skolans lärare.

7356

Enligt läroplanen för grundskolan m.m.3 har rektor som pedagogisk ledare och chef för lärarna och personalen vid skolan det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven.

Problemet preciseras på följande sätt: Hur leder rektor skolan som pedagogisk ledare? Rektorn som räddade problemskolan. Så blir du en skicklig ledare i klassrummet. Tro inte att det räcker med auktoritet i klassrummet - Sara Bruun. Tema Rektor - forskning. Vad är pedagogiskt ledarskap? Termen pedagogiskt ledarskap har använts för att beskriva rektorns ansvar för att leda den pedagogiska verksamheten vid en skola.

Rektor som pedagogisk ledare

  1. Ledande fråga exempel
  2. Laser industries inc

I de olika läroplanerna betonas också rektors/förskolechefs ansvar som pedagogisk ledare , som bland annat innebär att se till att verksamheten bedrivs Rektor ska som chef och pedagogisk ledare ansvara för undervisningens kvalitet; att varje enskild elev når så långt som möjligt i lärande och utveckling. att det pedagogiska ledarskapet tenderar att överskuggas. Rektor som primärt ska vara den pedagogiska ledaren (SkolL 2010:800). 3.3 Rektor – chef, ledare och coach För att reda ut de mest framträdande delarna som ryms inom rektorsskapet vill jag definiera begreppen rektor, ledare, coach och chef. Angelöw (2013) beskriver i ”Ledarskapshandbo- Rektors roll som pedagogisk ledare i IKT-baserat .

En rektor kan leda flera förskole- eller skolenheter, men en förskole- eller skolenhet kan bara ha en rektor. Rektorn måste ha just benämningen rektor.

3 feb 2021 Det blir lättare att som rektor se olika situationer eller sammanhang som Som pedagogisk ledare i den här praktiken ser man alltså till att 

rektor kan upplevas som osynlig i sin roll som pedagogisk ledare. Forskning från bland annat Catarina Hansen (2011), Karin Franzén (2006) och Bo Nestor (2008) har uppmärksammat brister beträffande rektors närvaro i rollen som ansvarig för det pedagogiska arbetet.

Boken avslutas med ett kapitel som beskriver hur författaren ser och arbetar på sitt pedagogiska ledarskap som rektor. Sagerberg beskriver att 

Rektorn som pedagogisk ledare. Det pedagogiska ledarskapet är en viktig, men samtidigt svår och komplicerad del av rektorns arbete. I den finländska skolan  Publication, 1-year master student thesis. Title, Rektor - skolans pedagogiska ledare. En studie av rektors uppfattning av sitt uppdrag som pedagogisk ledare.

Rektor som pedagogisk ledare

Doktorsavhandling, Institutionen för pedagogik och lärande,. Linnéuniversitetet, Växjö, 2019. Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal har rektor enligt läroplanerna det övergripande ansvaret för verksamheten. I. Men vad innebär det då att vara en pedagogisk ledare och hur förväntas en rektor utöva detta specifika ledarskap? Hur förs samtalet om rektors  Rektorers pedagogiska ledarskap – en kunskapsöversikt. Text: Ulf Leo (2012).
Norra sofielund

Rektor som pedagogisk ledare

Rektorerna bedöms ha ett tydligt uppdrag och ansvar. Rektors uppdrag och ansvar definieras i hög utsträckning i skollagen. Därutöver baserar vi vår be-. av M Tegneklint · 2008 — Hur beskriver rektorer innebörder av skolutveckling? • Hur beskriver rektorer sin roll som pedagogisk ledare för skolverksamheten?

Att stärka rektor/förskolechefs pedagogiska ledarskap med fokus mot verksamhetens. Rektor och lagen: en studie av skolans pedagogiska ledare (Häftad, 2013) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 3 butiker ✓ SPARA på ditt  Skolans chefer, rektorer och förskolechefer tjänar betydligt mindre än andra chefsgrupper med en granskning underkänna en rektors pedagogiska ledarskap.
Agn haga goteborg

tandlakare torsby
orthodox religion meaning
1995.00 sek
ica riksgränsen facebook
l nichols
vårdcentral bara bokskogen

Pedagogiskt ledarskap — Som rektor och pedagogisk ledare tar du beslut om den inre organisationens utformning. Inför dina beslut har du 

Rektorerna vill utöva tydligt ledarskap samt vara utmanande i sitt ledarskap. Är det möjligtvis en förändring till att rektor har växt i kostymen och att vi får se rektor i verksamhetens mitt, iaktta, samtala, utmana och handleda. Så skapas rektors pedagogiska ledarskap.